Doç. Dr. ÖZGÜR KARAKOYUN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. ÖZGÜR KARAKOYUN

T: (0282) 250

M okarakoyun@nku.edu.tr

W okarakoyun.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıp
Ana Bilim Dalı:Ortopedi ve Travmatoloji
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP / TIP / ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
2016-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP / ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
2013-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Ortopedi ve Travmatoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EROL M. F., KARAKOYUN Ö., A new point of view for mosaicplasty in the treatment of focal cartilage defects of knee joint: honeycomb pattern, SpringerPlus, vol. 5, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. KARAKOYUN Ö., ŞAHİN E., EROL M. F., KÜÇÜKKAYA M., KARIKSIZ M., EVALUATING THE EFFECTS OF THE CABLE CERCLAGE TECHNIQUE ON REGIONAL BONE CIRCULATION VIA BONE SCINTIGRAPHY, JOURNAL OF ORTHOPAEDİC SURGERY, vol. 24, pp. 367-369, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. Küçükkaya M., KARAKOYUN Ö., EROL M. F., The importance of reaming the posterior femoral cortex before inserting lengthening nails and calculation of the amount of reaming, Journal of Orthopaedic Surgery and Research, vol. 11, 2016.
Özgün Makale PubMed Central, Scopus Erişim Linki
4. Kara A., Çelik H., KARAKOYUN Ö., ŞEKER A., Raffi A., KUYUCU E., ERDİL M. E., Treatment of open fractures with a computer-assisted external fixator system without the use of fluoroscopy, Journal of Orthopaedic Surgery and Research, vol. 11, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. KARAKOYUN Ö., Sökücü S., EROL M. F., Metin K., KABUKCUOĞLU Y. S., Use of a magnetic bone nail for lengthening of the femur and tibia., JOURNAL OF ORTHOPAEDİC SURGERY, vol. 24, pp. 374-378, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. KARAKOYUN Ö., EROL M. F., Aslan A., KARIKSIZ M., Günaydın B., Early clinical and radiological results of minimally invasive total hip replacement, Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma, vol. 7, pp. 210-214, 2016.
Özgün Makale Scopus Erişim Linki
7. DONMA M. M., DEMİRKOL M., YILDIRIM GÜZELANT A., ÖZÇAĞLAYAN Ö., GÜLEK B., KARAKOYUN Ö., NALBANTOĞLU B., DONMA O., A rare association: Unilateral fibromatosis colli and contralateral clavicle fracture in a newborn, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
8. KARAKOYUN Ö., METİN K., EROL M. F., Does lengthening after acute correction negatively affect bone healing during distraction osteogenesis?, ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. Metin K., KARAKOYUN Ö., Söküçü S., KABUKCUOĞLU Y. S., Femoral lengthening and deformity correction using the Fitbone motorized lengthening nail, Journal of Orthopaedic Science, vol. 20, pp. 149-154, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. KARAKOYUN Ö., METİN K., SÖKÜCÜ S., Intramedullary skeletal kinetic distractor in lower extremity lengthening, ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol. 48, pp. 307-312, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. Sokucu S., KARAKOYUN Ö., Yavuz A., Metin K., KABUKCUOĞLU Y. S., Efficacy of the Taylor spatial frame in the treatment of deformities around the knee, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, vol. 47, pp. 86-90, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. Metin K., KARAKOYUN Ö., Ünal K., Lengthening over a retrograde nail using 3 Schanz pins., Journal of orthopaedic trauma., vol. 27, pp. 13-17, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
13. Küçükkaya M., K. Ö., Reduction and fixation techniques in the treatment of posterior wall and posterior column fractures, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi, vol. 11, pp. 182-189, 2012.
Özgün Makale türkiye tıp dizini Erişim Linki
14. Aslan A., KARAKOYUN Ö., Güler E., Aydin S., MV G., Akkurt S., [Evaluation of bone mineral density, osteoporosis prevalence and regional risk factors in Turkish women living in Kastamonu: KASTÜRKOS study]., Eklem hastaliklari ve cerrahisi = Joint diseases & related surgery, vol. 23, pp. 62-7, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. Aslan A., Remzi O., Fazil A., Huseyin Y., KARAKOYUN Ö., Pyuria in hip fractures and coxarthrosis, Gaziantep Medical Journal, vol. 18, pp. 66-71, 2012.
Özgün Makale tübitak tıp dizini Erişim Linki
16. Metin K., KARAKOYUN Ö., Raffi A., Unal K., Calculating the Mounting Parameters for Taylor Spatial Frame Correction Using Computed Tomography, Journal of Orthopaedic Trauma, vol. 25, pp. 449-452, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
17. Metin K., KARAKOYUN Ö., Raffi A., Ünal K., Correction of complex lower extremity deformities with the use of the Ilizarov -Taylor spatial frame, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, vol. 43, pp. 1-6, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EROL M. F., KARAKOYUN Ö., Conservatively treated isolated capitatum fracture: Case report, Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt 6, ss. 306-308, 2015.
Özgün Makale Türk Tıp Dizini Erişim Linki
2. EROL M. F., KARAKOYUN Ö., KARIKSIZ M., Treatment of congenital radial head dislocation with a computer-assisted hexapod external fixator: A case report, Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt 6, ss. 301-305, 2015.
Özgün Makale Türk Tıp Dizini Erişim Linki
3. KARAKOYUN Ö., EROL M. F., Küçükkaya M., Treatment of neglected elbow dislocations with the help of hinged external fixator: Report of two cases, Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt 5, ss. 307-3012, 2014.
Özgün Makale Türk Tıp Dizini
4. Aslan A., K. M. N., Y. Ş., K. Ö., FRAX® Türkiye Modeli Yeterli mi? Türk Toplumunda FRAX® ile Osteoporotik Kırık Riski Analizi, Türk Osteoporoz Dergisi, cilt 20, ss. 21-25, 2014.
Özgün Makale Tıp Türk Dizini Erişim Linki
5. Karakoyun O., E. M. F., D. M., K. M., K. M., İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde, Proksimal Femoral Çivinin (Veronail) Radyografik ve Fonksiyonel Sonuçları., International Journal of Basic and Clinical Medicine, cilt 1, ss. 165-170, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
6. Aslan A., Uysal E., KARAKOYUN Ö., Bone Mineral Density Value in Kastamonu and Area of Turkish Society Women, Journal of Clinical and Analytical Medicine, cilt 4, ss. 209-212, 2013.
Özgün Makale tübitak ulakbim türk tıp dizini Erişim Linki
7. Sami S., KARAKOYUN Ö., Metin K., Çoklu Yaralanmalı olgularda Kemik Defektlerinin Tedavisinde Püf Noktalar, Türkiye Klinikleri, cilt 5, ss. 78-83, 2012.
Özgün Makale Türkiye Atıf dizini
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Kucukkaya M., K. Ö., Limb Lengthening and Reconstruction Surgery Case Atlas, Bölüm: Combined Deformities of the Femur and Tibia with 9 cm Shortening Treated with a Retrograde Femoral Motorized Lengthening Nail and a Tibial Plate, Yayın Yeri: Springer International Publishing, Editör: S. Robert Rozbruc, Reggie Hamdy, 2014.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, Hakemlik Sayısı:9.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. JOURNAL OFCLINICAL AND EXPERIMENTALINVESTIGATIONS, Hakemlik Sayısı:8.
Ulusal Dergi Türk atif dizini
Üyelikler
TOTBİD ORTOPEDİK TRAVMA ŞUBESİ, Üye, 2013-.
AOTrauma Europe, Üye, 2012-.
TOTBID, Üye, 2010-.